Погодження на обробку персональних даниx

  1. Метою цієї Угоди є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
  2. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сайту, врегульованих цією угодою, іншими офіційними документами Виконавця і чинним законодавством Російської Федерації.
  3. Чинна редакція Угоди, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Виконавець має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін Виконавець повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Угоди на Сайті по постійному адресою https://1904572.grlandin.web.hosting-test.net/privacy-policy/
  4. Використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил та дає згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних.
  5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди, використання Сайту і його сервісів повинно бути негайно припинено.

Предмет згоди
1. Користувач надає Виконавцю інформацію про персональні дані і дає згоду на її безоплатне використання Виконавцем для цілей і в обсязі, передбаченому цією Угодою.

2. Метою обробки персональних даних є: надання Користувачеві інформації про Виконавця, про послуги та акції Виконавця, його ділових партнерів і афілійованих осіб. Зокрема використання таких даних Користувача для проведення рекламних розсилок і кампаній в будь-який, не забороненої чинним законодавством формі.
3. Виконавець має право використовувати передану Користувачем інформацію і в інших цілях, не зазначених в п. 2.2 цієї Угоди, виходячи з потреб ведення своєї фінансово-господарської діяльності та в рамках чинного Законодавства

Умови користування Сайтом
Надаючи послуги з використання Сайту і його сервісів (далі — Послуги Сайту), Виконавець, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:
Виконавець не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Виконавцем зобов’язань перед користувачем

Звернення користувачів

Вся кореспонденція, отримана Виконавцем від користувачів (звернення в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.